Executive council


RSML Alumni Association(SMALL)

Sr. No. Name Address Designation

1. Dr.Vitthal Pundlikrao Lahane Lahane Hospital Savewadi,Latur President
2. Gopal Govind Shinde 'Savali' Shivaji Nagar,Latur Vice President
3. Babruvan Kishanrao Gomsale Muktai Nagar,Ambajogai Road,Latur Secretary
4. Dharmraj Madhavrao Hallale 'Dharmyogi' Behind Kalikadevi Temple,Latur Joint Secretary
5. Madhav Vishwanath Bavage 'Abhiyan' Prakash Nagar,Barshi Road,Latur Cashier
6. Prashant Ashokrao Shinde Mitra Nagar,Latur Member
7. Dr. Anuja Anirudha Jadhav B-13,'Gagan vihar' Vishal Nagar, Latur Member

Eminent AlumniPhoto GalleryEventExamination Manual of Autonomous College