logo
Shiv Chhatrapati Shikshan Sanstha's

Rajarshi Shahu Mahavidyalaya, Latur

(Autonomous)

×
1 / 4

S.E.S.C. Gallery 2022-23


Ausa tanda tree plantation
13-12-2022