logo
Shiv Chhatrapati Shikshan Sanstha's

Rajarshi Shahu Mahavidyalaya, Latur

(Autonomous)


ANTI-RAGGING COMMITTEE


Sr. No. Name Designation E-Mail Id Contact No
1 Dr. Mahadev Gavhane - Principal Chairman gavhane.mahadev@rediffmail.com 9403245650
2 Dr. A. J. Raju Member ajraju62@gmail.com 9028676742
3 Prof. Sucheta Waghmare Member sucheta.waghmare3@gmail.com 9423719534
4 Dr.Omprakash Shapurkar Member drovish2009@gmail.com 9890010453
5 Dr. Kanchanprabha Maske Member microbio.rsm.latur@gmail.com 9422612680
6 Dr. Anuja Jadhav Member anu192227@gmail.com 9403245749
7 Dr. Priti Pohekar Member pritidatm@gmail.com 9423742379
8 Prof. Vijay Dalvi Member vijayjaysing2u@gmail.com.com 9403245659
9 Prof. Anirudh Birajdar Member aanymad@gmail.com 9923237808
10 Prof. Mahesh Wavare Member maheshwavare@gmail.com 9403696434
11 Dr. Renuka Londhe Member renu_sanskruti29@rediffmail.com 9545226333
12 Prof. Smt. Ratnarani Koli Member raviratnakoli@gmail.com 8605768968
Parent's Representative
13 Shri. Chandrakant Tidke Member cbtidke111@rediffmail.com 8983090542
14 Shri. Tukaram Maske Member masketukaram3@gmail.com 9763884282
Student's Representative
15 Miss. Prutha Mandvekar Member
16 Mr. Pratik Shinde Member