Rajarshi Shahu Mahavidyalaya (Autonomous), Latur

2022-232021-22


Dipali H Shinde
RANK : I
CGPA
: 8.97
B.A.
Nikita P Sangave
RANK : II
CGPA
: 8.85
B.A.
Anisha D Agarkar
RANK : III
CGPA
: 8.70
B.A.
Mohd I Jivani
RANK : I
CGPA
: 9.06
B.C.A.
Rijvana K Karpude
RANK : II
CGPA
: 9.03
B.C.A.
Pallavi B Kutwade
RANK : III
CGPA
: 9.91
B.C.A.
Amit K Joshi
RANK : I
CGPA
: 9.96
B.COM.
Isha M Agarwal
RANK : II
CGPA
: 8.63
B.COM.
Nikhil R Deshpande
RANK : III
CGPA
: 8.58
B.COM.
Gokul V Sirsat
RANK : I
CGPA
: 8.94
B.Sc.
Anuja N Yelgatte
RANK : II
CGPA
: 8.68
B.Sc.
Gauri D Patil
RANK : III
CGPA
: 8.47
B.Sc.
Mubashira M Shaikh
RANK : I
CGPA
: 8.74
B.Sc.(BT)
Mahesh D Mulajkar
RANK : II
CGPA
: 8.57
B.Sc.(BT)
Aditi R Singare
RANK : III
CGPA
: 8.52
B.Sc.(BT)
Vaishnavi P Nagashankare
RANK : I
CGPA
: 9.02
B.Sc.(CS)
Vaishali U Jogdand
RANK : II
CGPA
: 8.66
B.Sc.(CS)
Rupali V Auti
RANK : III
CGPA
: 8.62
B.Sc.(CS)
Avantik R Pulle
RANK : I
CGPA
: ----
B.Voc.(B.T)
Gayatri B Devamane
RANK : II
CGPA
: ----
B.Voc.(B.T)
Mayuri G Latpate
RANK : III
CGPA
: ----
B.Voc.(B.T)
Mubashira M Shaikh
RANK : I
CGPA
: ----
B.Voc.(I.T)
Pradnya N Kamble
RANK : II
CGPA
: ----
B.Voc.(I.T)
Prajyot P Kankal
RANK : III
CGPA
: ----
B.Voc.(I.T)
Prashant B Gaikwad
RANK : I
CGPA
: 8.01
M.A. (Economics)
Kiran G Shete
RANK : II
CGPA
: 7.89
M.A. (Economics)
Shradha T Somwanshi
RANK : III
CGPA
: 7.81
M.A. (Economics)
Sushma S Ghodke
RANK : I
CGPA
: 8.32
M.A. (English)
Samreen A Shaikh
RANK : II
CGPA
: 8.01
M.A. (English)
Megha M Chapole
RANK : III
CGPA
: 7.76
M.A. (English)
Pallavi K Wadgave
RANK : I
CGPA
: 8.59
M.A. (Geography)
Megha B Raut
RANK : II
CGPA
: 8.31
M.A. (Geography)
Durga D Poul
RANK : III
CGPA
: 8.20
M.A. (Geography)
Vaishnavi B Wagh
RANK : I
CGPA
: 6.41
M.A. (MASS COMMUNICATION AND JOURN)
Priyanka G Kulkarni
RANK : I
CGPA
: 8.97
M.A. (Political Science)
Harshada D Savat
RANK : II
CGPA
: 8.31
M.A. (Political Science)
Pratiksha K Mandole
RANK : III
CGPA
: 7.73
M.A. (Political Science)
Aarti S Jagtap
RANK : I
CGPA
: 8.83
M.Com.
Pratiksha D Ganjkar
RANK : II
CGPA
: 8.70
M.Com.
Arti A Khanapure
RANK : III
CGPA
: 8.61
M.Com.
Mushtakh R Hashmi
RANK : I
CGPA
: 8.62
M.Sc. (ZOOLOGY)
Sayeeda S Shaikh
RANK : II
CGPA
: 8.43
M.Sc. (ZOOLOGY)
Rutuja S Bhosale
RANK : III
CGPA
: 8.36
M.Sc. (ZOOLOGY)
Nujhat N Shaikh
RANK : I
CGPA
: 8.62
M.Sc. (BOTONY)
Neha S Khadap
RANK : II
CGPA
: 8.43
M.Sc. (BOTONY)
Ayesha S Mulla
RANK : III
CGPA
: 8.36
M.Sc. (BOTONY)
Rushikesh R Dandimke
RANK : I
CGPA
: 8.51
M.Sc.(B.T.)
Vaishnavi G Rupnar
RANK : II
CGPA
: 8.51
M.Sc.(B.T.)
Priyanka B Waghmare
RANK : III
CGPA
: 8.43
M.Sc.(B.T.)
Mayuri R Kapse
RANK : I
CGPA
: 8.76
M.Sc.(Chemistry)
Pratiksha N Jagtap
RANK : II
CGPA
: 8.51
M.Sc.(Chemistry)
Rohini P Shinde
RANK : III
CGPA
: 8.49
M.Sc.(Chemistry)
Rohini M Shendge
RANK : II
CGPA
: 8.63
M.Sc.(CS)
Saniya R Shaikh
RANK : III
CGPA
: 8.58
M.Sc.(CS)
Shivkanya S Kale
RANK : I
CGPA
: 8.47
M.Sc.(MATHEMATICS)
Prashanti G Ghogare
RANK : II
CGPA
: 8.37
M.Sc.(MATHEMATICS)
RachanaNGunale
RANK : III
CGPA
: 8.36
M.Sc.(MATHEMATICS)
Sayali P Bhandare
RANK : I
CGPA
: 7.50
M.Sc.(MICROBIOLOGY)
Jyoti S Kshirsaga
RANK : II
CGPA
: 7.28
M.Sc.(MICROBIOLOGY)
Nikita A Jadhav
RANK : III
CGPA
: 7.03
M.Sc.(MICROBIOLOGY)
Kranti B Bhosale
RANK : I
CGPA
: 8.59
M.Sc.(Physics)
Mayuri H Jagtap
RANK : II
CGPA
: 8.44
M.Sc.(Physics)
Vishakha B Patil
RANK : III
CGPA
: 8.37
M.Sc.(Physics)

2020-21


VISHAL S JAGTAP
RANK : I
CGPA
: 8.53
B.A.
VAISHNAVI K BHADAKE
RANK : II
CGPA
: 8.49
B.A.
ANIKET M MADOLE
RANK : III
CGPA
: 8.48
B.A.
SANTOSHI B KOLI
RANK : I
CGPA
: 8.88
B.COM
PRATIKSHA S SHINDE
RANK : II
CGPA
: 8.82
B.COM
VIDHYA V ONI
RANK : III
CGPA
: 8.76
B.COM
PRITI V GAMBHIRE
RANK : I
CGPA
: 9.18
B.C.A
INDRAYANI S DESHPANDE
RANK : II
CGPA
: 9.08
B.C.A
MRUNAL S BEMBADE
RANK : III
CGPA
: 8.77
B.C.A
SANTOSHI B KOLI
RANK : I
CGPA
: 8.88
B.COM
PRATIKSHA S SHINDE
RANK : II
CGPA
: 8.82
B.COM
VIDHYA V ONI
RANK : III
CGPA
: 8.76
B.COM
SHRADHA B DESHMUKH
RANK : I
CGPA
: 9.18
B.Sc
AISHWARYA B INDRALE
RANK : II
CGPA
: 9.06
B.Sc
SHWETA S PUND
RANK : III
CGPA
: 8.94
B.Sc
SANJEEVANI R MOKASHE
RANK : I
CGPA
: 8.56
B.Sc.BT
SAMPADA B SHINDE
RANK : II
CGPA
: 8.33
B.Sc.BT
PARVATI B SHELKE
RANK : III
CGPA
: 8.31
B.Sc.BT
PRUTHA M MANDVEKAR
RANK : I
CGPA
: 9.20
B.Sc.CS
NIKHIL S VEER
RANK : II
CGPA
: 9.04
B.Sc.CS
PUNAM N GAIKWAD
RANK : III
CGPA
: 8.91
B.Sc.CS
OMPRAKASH S GAVATE
RANK : I
CGPA
: 7.60
B.Voc CT
POONAM M MUNDE
RANK : II
CGPA
: 7.47
B.Voc CT
NAGESH S TELANGE
RANK : III
CGPA
: 7.20
B.Voc CT
SWAPNIL M MOTIPAVLE
RANK : I
CGPA
: 7.64
B.Voc FPT
HRUSHIKESH V DUMANE
RANK : II
CGPA
: 6.88
B.Voc FPT
VAIBHAVKUMAR C WAGHMARE
RANK : III
CGPA
: 6.86
B.Voc FPT
GANGASAGAR S AMBATWAD
RANK : I
CGPA
: 8.221
M.A.Economics
NAJIYA M SHAIKH
RANK : II
CGPA
: 7.64
M.A.Economics
MONIKA S JADHAV
RANK : III
CGPA
: 7.08
M.A.Economics
ALKA S AKADE
RANK : I
CGPA
: 7.72
M.A.English
DEEPAK R JOGADAND
RANK : II
CGPA
: 7.27
M.A.English
KAVITA R PALMATE
RANK : III
CGPA
: 6.71
M.A.English
JYOTI M DUVE
RANK : I
CGPA
: 8.32
M.A.Georeaphy
AFRIN L PATHAN
RANK : II
CGPA
: 7.95
M.A.Georeaphy
DAYASHREE D BIDARKAR
RANK : III
CGPA
: 7.91
M.A.Georeaphy
ATISH B BANDGAR
RANK : I
CGPA
: 6.99
M.A.MCJ
DIPALI R DESHMUKH
RANK : II
CGPA
: 6.74
M.A.MCJ
PALLAVI S DESHMUKH
RANK : III
CGPA
: 6.08
M.A.MCJ
ANAND V SURYAWANSHI
RANK : I
CGPA
: 8.79
M.A.Pol.Science
AZHRODIN C SHAIKH
RANK : II
CGPA
: 8.48
M.A.Pol.Science
PRIYA R KULKARNI
RANK : III
CGPA
: 8.37
M.A.Pol.Science
RUTUJA A MOHITE
RANK : I
CGPA
: 8.63
M.Commerce
RUTUJA R BHOSALE
RANK : II
CGPA
: 8.45
M.Commerce
MANJUSHA S PATIL
RANK : III
CGPA
: 8.29
M.Commerce
POONAM D PHUTANE
RANK : I
CGPA
: 8.64
M.Sc.Botany
PRANJALI V KUMBHAR
RANK : II
CGPA
: 8.49
M.Sc.Botany
VIDYAVATI V HAWALDAR
RANK : III
CGPA
: 8.38
M.Sc.Botany
VAISHNAVI A DHORE
RANK : I
CGPA
: 8.72
M.Sc.BT
SHRADHA S DESHMUKH
RANK : II
CGPA
: 8.18
M.Sc.BT
NIKITA A MANKOSKAR
RANK : III
CGPA
: 8.17
M.Sc.BT
HEENA K SAYYED
RANK : I
CGPA
: 9.06
M.Sc.Chemistry
MARUTI S KALUNKE
RANK : II
CGPA
: 8.36
M.Sc.Chemistry
POONAM D WAWARGIRE
RANK : III
CGPA
: 8.36
M.Sc.Chemistry
BHAKTI D KANKAL
RANK : I
CGPA
: 9.36
M.Sc.CS
POONAM G PANDHARE
RANK : II
CGPA
: 9.10
M.Sc.CS
HUMERA P F MANIYAR
RANK : III
CGPA
: 9.07
M.Sc.CS
YOGESHWARI V SOMAWANSHI
RANK : I
CGPA
: 8.84
M.Sc.Math
SHIREEN S MANIYAR
RANK : II
CGPA
: 8.84
M.Sc.Math
NAVSHAD N SHAIKH
RANK : III
CGPA
: 8.53
M.Sc.Math
SONALI S PATIL
RANK : I
CGPA
: 8.56
M.Sc.Micro
DIPTI B KADAM
RANK : II
CGPA
: 8.04
M.Sc.Micro
MADHAV M HAKE
RANK : III
CGPA
: 7.67
M.Sc.Micro
HIRAM N SHAIKH
RANK : I
CGPA
: 8.85
M.Sc.Physics
KINNARI K SHENDGE
RANK : II
CGPA
: 8.17
M.Sc.Physics
ANUJA S SURYAWANSHI
RANK : III
CGPA
: 8.09
M.Sc.Physics
SADIYA A JUNEDI
RANK : I
CGPA
: 8.74
M.Sc.Zoology
YASHWANT B PATNE
RANK : II
CGPA
: 8.54
M.Sc.Zoology
KOMAL S DAKE
RANK : III
CGPA
: 8.41
M.Sc.Zoology

2019-20


HARSHA V YADAV
RANK : I
CGPA
: 8.81
B.A.
SHUBHAM M IGWE
RANK : II
CGPA
: 8.75
B.A.
DNYANESHWARI B PAREKAR
RANK : III
CGPA
: 8.47
B.A.
ADITI R BALDAWA
RANK : I
CGPA
: 8.74
B.C.A.
RUKSANA M ANSARI
RANK : II
CGPA
: 8.42
B.C.A.
DURGESHWARI R PHADKARI
RANK : III
CGPA
: 8.29
B.C.A.
ARTI A KHANAPURE
RANK : I
CGPA
: 8.71
B.COM.
AARTI S JAGTAP
RANK : II
CGPA
: 8.64
B.COM.
VAISHNAVI L PAWAR
RANK : III
CGPA
: 8.63
B.COM.
PRATIKSHA N JAGTAP
RANK : I
CGPA
: 9.16
B.Sc.
SHILPA S BOYANE
RANK : II
CGPA
: 9.14
B.Sc.
ROHINI P SHINDE
RANK : III
CGPA
: 9.08
B.Sc.
VAISHNAVI G RUPNAR
RANK : I
CGPA
: 8.91
B.Sc.(BT)
PRIYANKA B WAGHAMARE
RANK : II
CGPA
: 8.71
B.Sc.(BT)
MANDAR M NITURKAR
RANK : III
CGPA
: 8.67
B.Sc.(BT)
SUDARSHAN S GAIKWAD
RANK : I
CGPA
: 9.05
B.Sc.(CS)
MEGHA P BIRADAR
RANK : II
CGPA
: 8.92
B.Sc.(CS)
DIKSHA V MUKTAPURE
RANK : III
CGPA
: 8.91
B.Sc.(CS)
AARTI S SORDE
RANK : I
CGPA
: 7.51
M.A. (Economics)
ALKA B GAUND
RANK : II
CGPA
: 7.38
M.A. (Economics)
PORNIMA G DAVANE
RANK : III
CGPA
: 7.26
M.A. (Economics)
SHAGUFTA A SHAIKH
RANK : I
CGPA
: 8.42
M.A. (English)
ARTI G PATEL
RANK : II
CGPA
: 8.24
M.A. (English)
KALYANI R UKANDE
RANK : III
CGPA
: 8.10
M.A. (English)
MAHADEVI M DHADE
RANK : I
CGPA
: 8.51
M.A. (Geography)
BHAGESHWAR P DANDGE
RANK : II
CGPA
: 7.87
M.A. (Geography)
SONALI P BALGIR
RANK : III
CGPA
: 7.70
M.A. (Geography)
AKSHAY V YAMPURE
RANK : I
CGPA
: 6.60
M.A. (MASS COMMUNICATION AND JOURN)
RAMESHWAR S URGUNDE
RANK : II
CGPA
: 6.50
M.A. (MASS COMMUNICATION AND JOURN)
PANKAJ K GHUTE
RANK : III
CGPA
: 6.45
M.A. (MASS COMMUNICATION AND JOURN)
JAVEDKHAN J KOTWAL
RANK : I
CGPA
: 8.86
M.A. (Political Science)
ANJALI T KASALE
RANK : II
CGPA
: 8.67
M.A. (Political Science)
PRANITA J PAWAR
RANK : III
CGPA
: 8.42
M.A. (Political Science)
NAJMIN M MUJEWAR
RANK : I
CGPA
: 6.58
M.Com.
CHAITANYA L BHOSALE
RANK : II
CGPA
: 6.57
M.Com.
SUPRIYA B KADAM
RANK : III
CGPA
: 6.46
M.Com.
RUKHAIYA M SHAIKH
RANK : I
CGPA
: 8.93
M.Sc. (BOTONY)
BHAGYASHRI S DEVKATE
RANK : II
CGPA
: 7.97
M.Sc. (BOTONY)
ROHINI K MEKLE
RANK : III
CGPA
: 7.90
M.Sc. (BOTONY)
MOHINI V SOLANKE
RANK : I
CGPA
: 8.16
M.Sc. (MATHEMATICS)
NANDESHWAR D KAPALE
RANK : II
CGPA
: 7.53
M.Sc. (MATHEMATICS)
SUSMITA S APSINGEKAR
RANK : III
CGPA
: 7.48
M.Sc. (MATHEMATICS)
PRATIKSHA A SATHE
RANK : I
CGPA
: 8.55
M.Sc.(Physics)
SUPRIYA S PAWAR
RANK : II
CGPA
: 8.46
M.Sc.(Physics)
BHAGYASHRI S PATIL
RANK : III
CGPA
: 8.40
M.Sc.(Physics)
YOGITA D SURYAWANSHI
RANK : I
CGPA
: 8.98
M.Sc.(Chemistry)
PREMLA S DAITANE
RANK : II
CGPA
: 8.48
M.Sc.(Chemistry)
JAGRUTI R THORAT
RANK : III
CGPA
: 8.13
M.Sc.(Chemistry)
PRABHAVATI S DHUMAL
RANK : I
CGPA
: 8.39
M.Sc.(B.T.)
DHANASHRI V KULKARNI
RANK : II
CGPA
: 8.12
M.Sc.(B.T.)
GAIKWAD PRONIMA PRASHANT
RANK : I
CGPA
: 8.59
M.Sc.(CS)
BHOSALE CHAITANYA LAXMAN
RANK : II
CGPA
: 8.21
M.Sc.(CS)
SURYAVANSHI TANUJA VITTHAL
RANK : III
CGPA
: 7.86
M.Sc.(CS)

2018-19


Kiran S Kolpuse
RANK : I
CGPA
: 8.87
B.A.
Shivkanya A Shinde
RANK : II
CGPA
: 8.79
B.A.
Pallavi S Yadav
RANK : III
CGPA
: 8.65
B.A.
Gauri K Kombade
RANK : I
CGPA
: 9.29
B.Com.
Pooja W Mohite
RANK : II
CGPA
: 8.89
B.Com.
Rutuja A Mohite
RANK : III
CGPA
: 8.84
B.Com.
Shruti S Deshpande
RANK : I
CGPA
: 9.54
B.Sc.
Shireen S Maniyar
RANK : II
CGPA
: 9.40
B.Sc.
Kanchan S Pathrudakar
RANK : III
CGPA
: 8.99
B.Sc.
Vaishnavi A Dhore
RANK : I
CGPA
: 8.89
B.Sc.(BT)
Vaishnavi D Gavhane
RANK : II
CGPA
: 8.83
B.Sc.(BT)
Shradha S Deshmukh
RANK : III
CGPA
: 9.13
B.Sc.(BT)
Vrushali S Pardeshi
RANK : I
CGPA
: 8.97
B.Sc.(CS)
Poonam G Pandhare
RANK : II
CGPA
: 8.89
B.Sc.(CS)
Humera Parveen F Maniyar
RANK : III
CGPA
: 8.88
B.Sc.(CS)
Pooja S Apsingekar
RANK : I
CGPA
: 8.30
B.C.A.
Renuka Y Jadhav
RANK : II
CGPA
: 7.91
B.C.A.
Pallavi R Gadekar
RANK : III
CGPA
: 7.85
B.C.A.
Rupali N Jadhav
RANK : I
CGPA
: 8.20
M.A. (Economics)
Priya B Londhe
RANK : II
CGPA
: 7.33
M.A. (Economics)
Rohini B Jadhav
RANK : III
CGPA
: 7.13
M.A. (Economics)
Ishrat Fatima Y Patel
RANK : I
CGPA
: 8.51
M.A. (English)
Ashvini V Sirsath
RANK : II
CGPA
: 7.80
M.A. (English)
Gyoryabi K Patel
RANK : III
CGPA
: 7.55
M.A. (English)
Vidhya M Jamadar
RANK : I
CGPA
: 8.45
M.A. (Geography)
Abhijit A Patil
RANK : II
CGPA
: 7.73
M.A. (Geography)
Shital G Jagtap
RANK : III
CGPA
: 7.70
M.A. (Geography)
Ashwin A Kanje
RANK : I
CGPA
: 6.64
M.A. (MASS COMMUNICATION AND JOURN)
Kailash S Salunke
RANK : II
CGPA
: 6.35
M.A. (MASS COMMUNICATION AND JOURN)
Shriram B Gaikwad
RANK : III
CGPA
: 6.25
M.A. (MASS COMMUNICATION AND JOURN)
Rutuja P Bawachakar
RANK : I
CGPA
: 6.64
M.A. (Political Science)
Anjum M Shaikh
RANK : II
CGPA
: 6.35
M.A. (Political Science)
Sonali S Apsingekar
RANK : III
CGPA
: 6.25
M.A. (Political Science)
Nilofar N Shaikh
RANK : I
CGPA
: 7.52
M.A. (Sanskrit )
Rani R Phad
RANK : II
CGPA
: 7.37
M.A. (Sanskrit )
Santosh N Gambhire
RANK : III
CGPA
: 7.22
M.A. (Sanskrit )
Poonam L Chavle
RANK : I
CGPA
: 8.38
M.Com.
Poonam R Sampate
RANK : II
CGPA
: 8.10
M.Com.
Anjali N Somwanshi
RANK : III
CGPA
: 7.92
M.Com.
Pallavi S Gujar
RANK : I
CGPA
: 8.90
M.Sc. (BOTONY)
Pooja S Maske
RANK : II
CGPA
: 8.78
M.Sc. (BOTONY)
Diksha S Chavan
RANK : III
CGPA
: 8.66
M.Sc. (BOTONY)
Shraddha M Lahade
RANK : I
CGPA
: 8.84
M.Sc.(B.T.)
Pranali S Nagime
RANK : II
CGPA
: 8.81
M.Sc.(B.T.)
Pooja S Survase
RANK : III
CGPA
: 8.54
M.Sc.(B.T.)
Mrudula A Nilangekar
RANK : I
CGPA
: 8.87
M.Sc.(Chemistry)
Arbaj M Murme
RANK : II
CGPA
: 8.67
M.Sc.(Chemistry)
Nusrat M Sayed
RANK : III
CGPA
: 8.38
M.Sc.(Chemistry)
Madhuri S Pardeshi
RANK : I
CGPA
: 8.82
M.Sc.(CS)
Pooja I Patel
RANK : II
CGPA
: 8.18
M.Sc.(CS)
Aishwarya R Kshirsagar
RANK : III
CGPA
: 7.54
M.Sc.(CS)
Pratiksha P Kale
RANK : I
CGPA
: 7.96
M.Sc.(MATHEMATICS)
Kiran M Tate
RANK : II
CGPA
: 7.69
M.Sc.(MATHEMATICS)
Pooja P Bawalge
RANK : III
CGPA
: 7.44
M.Sc.(MATHEMATICS)
Radhika J Salunke
RANK : I
CGPA
: 9.32
M.Sc.(Physics)
Revati U Shelke
RANK : II
CGPA
: 8.56
M.Sc.(Physics)
Akshata A Bhandare
RANK : III
CGPA
: 8.43
M.Sc.(Physics)