logo
Shiv Chhatrapati Shikshan Sanstha's

Rajarshi Shahu Mahavidyalaya, Latur

(Autonomous)
Plastic Eradication Programme

2021 - 2022

Name of Activity Date Activity Report
Plastic Eradication Programme 15-01-2021 to 26-01-2021 View
Plastic Eradication Programme 18-01-2021 View

2020 - 2021

Name of Activity Date Activity Report
Plastic Eradication Programme 31-12-2020 View
Plastic Eradication Programme 12-12-2020 View

2019 - 2020

Name of Activity Date Activity Report
--- --- ---
--- --- ---

2017 - 2018

Name of Activity Date Activity Report
--- --- ---
--- --- ---