logo
Shiv Chhatrapati Shikshan Sanstha's

Rajarshi Shahu Mahavidyalaya, Latur

(Autonomous)


Academic Audit Committee


Document
Sr.No. Name Designation Nature
1 Dr. Mahadev Gavhane Chairman Principal
2 Dr. Raosaheb Kavle Member Representative from management
3 Prof. Sadashiv Shinde Member Vice-Principal
4 Dr. Omprakash Shahapurkar Member CoE
5 Dr. Mahesh Wavare Member Faculty Member
6 Shri. Satish Chavan Member Representative from administration
7 Shri. Jagannath Kshirsagar Member Representative from administration
8 Dr. Abhijit Yadav Member Secretary IQAC Co-ordinator