Rajarshi Shahu Mahavidyalaya (Autonomous), Latur

Student Welfare Committee


Document
srno Name Designation Remarks
1 Dr. Mahadev Gavhane Chairman Principal
2 Mr. Sadashiv Shinde Member Science
3 Dr. Omprakash Shahapurkar Member CoE
4 Dr. Abhijit Yadav Member IQAC
5 Dr Prakash Rodiya Member Commerce
6 Dr Vyankat Dhumal Member Commerce
7 Dr. Nishank Pimple Member Science
8 Dr. Kakasaheb Raut Member Science
9 Dr Chandrashekhar Dawane Member Arts
10 Dr. Shivraj Patil Member IT
11 Ms. Shradha Jadhav Member IT
12 Mr. Suraj Kadam Member BT
13 Ms Shilpa Surwase Member BT
14 Dr. Renuka Londhe Member B.VoC
15 Dr. Sambhaji Patil Member Student Council
16 Dr. Kalyan Sawant Member NSS
17 Dr. Deepak Vedpathak Member Cultural
18 Dr Dnyaneshwar Rathod Member Avishkar
19 Mr. Anirudh Birajdar Member Sports
20 Dr Archana Tak Member NCC,
21 Dr Kanchanprabha Maske Member Hostel Committee
22 Mr. Suryakant Maske Member Librarian
23 Dr. Vijay Dalvi Member Secretary Faculty Member