logo
Shiv Chhatrapati Shikshan Sanstha's

Rajarshi Shahu Mahavidyalaya, Latur

(Autonomous)


Students Welfare Committee


Document
srno Name Designation Remarks
1 Dr Mahadev Gavhane Chairman Principal
2 Prof Sadashiv Shinde Member Science
3 Dr. Omprakash Shahapurkar Member CoE
4 Dr. Abhijit Yadav Member IQAC
5 Dr Prakash Rodiya Member Commerce
6 Dr Vyankat Dhumal Member Commerce
7 Dr. Nishank Pimple Member Science
8 Dr. Kakasaheb Raut Member Science
9 Dr Chandrashekhar Dawane Member Arts
10 Dr. Shivraj Patil Member IT
11 Prof Shradha Jadhav Member IT
12 Prof. Suraj Kadam Member BT
13 Prof Shilpa Surwase Member BT
14 Dr. Renuka Londhe Member B.VoC
15 Dr. Sambhaji Patil Member Student Council
16 Dr. Kalyan Sawant Member NSS
17 Dr. Deepak Vedpathak Member Cultural
18 Dr Dnyaneshwar Rathod Member Avishkar
19 Prof. Anirudh Birajdar Member Sports
20 Dr Archana Tak Member NCC,
21 Dr Kanchanprabha Maske Member Hostel Committee
22 Prof. Suryakant Maske Member Librarian
23 Dr. Vijay Dalvi Member Secretary Faculty Member