logo
Shiv Chhatrapati Shikshan Sanstha's

Rajarshi Shahu Mahavidyalaya, Latur

(Autonomous)


Admission Committee


Document
Sr.No. Name Designation Nature Mobile No Email ID
1 Dr. Mahadev Gavhane Chairman Principal 9403245650 gavhane.mahadev@rediffmail.com
2 Prof. Sadashiv Shinde Member Vice-Principal 9028676742 sadashivanshinde@gmail.com
3 Dr. Omprakash Shahapurkar Member COE 9890010453 drovish2009@gmail.com
4 Shri. Satish Chavan Member
5 Shri. Jaganath Kshirsagar Member
6 Shri. Arun Gavali Member