Rajarshi Shahu Mahavidyalaya (Autonomous), Latur

Admission Committee Academic Year 2021-22 To 2023-24


Document
Sr.No. Name Designation Nature Mobile No Email ID
1 Dr. Mahadev Gavhane Chairman Principal 9403245650 gavhane.mahadev@rediffmail.com
2 Mr. Sadashiv Shinde Member Vice-Principal 9028676742 sadashivanshinde@gmail.com
3 Dr. Omprakash Shahapurkar Member CoE 9890010453 drovish2009@gmail.com
4 Mr. Satish Chavan Member
5 Mr. Jaganath Kshirsagar Member
6 Mr. Arun Gavali Member